Skip to main content


Torulfs privata sida

Det är lördag den 21:a september nådens år 2019

Arbete pågår

Det mesta på den här sajten är sig likt sedan 1997.
Min första hemsida från 92/93 någon gång stod det bara:
Torulf the mopper

Då körde jag moped till universitetet och en snäll kursare skapade sidan.
Jag ides aldrig ändra.

HTML användes bara för att publicera dokument och det fanns knappt några som använde Internet.
Hur många dokument finns det? Tänkte jag. Och det här kommer aldrig att växa särskilt mycket.
Tacka vet jag fsp, det hanterar alla typer av filer.
Tur att jag inte försökt göra karriär som orakel.

Just den här sidan är i ständig förändring. Ohyggligt långsam förändring, men den kommer aldrig bli klar.
Och sist men inte minst, den kommer alltid att ha inslag av inaktuallitet.